Novosti i najave

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcijski plan Strategije okoliša" za 2019. godinu.

PROGRAM 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Opis programa: Podrška projektima za unaprjeđenje rada Regionalnih centara za upravljanje otpadom ili Regionalnim sanitarnim deponijama.
Raspoloživa sredstva 200.000 KM: najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 200.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove.
Korisnici sredstava: Gospodarska društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom. 

Read more...

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2019. godinu.

PROGRAM 1
. Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma u ukupnom iznosu od 1.625.850,00 KM.
Najniži iznos po projektu: 5.000 KM.
Najviši iznos po projektu: 50.000 KM.
Korisnici sredstava: Pravna lica registrirana na području FBiH za djelatnost turizma i ugostiteljstva samostalno ili kao voditelj projekta s najmanje još jednim partnerom.

Read more...