1x1

1

J.P. Vodovod d.o.o. Posušje u suradnji sa Ministarstvom, osiguralo poseban objekt za odvajanje kabastog elektronskog i elektroničkog otpada. Objekt se nalazi preko puta glavne zgrade J.P. Vodovod d.o.o. Posušje na adresi Mostarska 20A. Stanovnici Posušja i Zapadnohercegovačke Županije mogu odložiti svoj elektronski i elektronički otpad svakim radnim danom od 07:00h do 15:00h.

2

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH u suradnji sa J.P. Vodovod d.o.o. Posušje u postepenim fazama i potrebama realizira dogovorene projektne aktivnosti. Jedna od aktivnosti je i potreba za posebnim objektom gdje stanovnici Posušja i Zapadnohercegovačke Županije mogu odložiti kabasti elektronski i elektronički otpad. Elektronski i elektronički otpad zbrinjava se po svim ekološkim i okolišnim standardima u suradnji sa ovlaštenim operaterom za upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom KimTek Eco d.o.o. Vitez.

3

Na području općine Posušje u posljednje tri godine instalirana su dva namjenska kontejnera za elektronski i elektronički otpad. Osigurani objekt preko puta glavne zgrade J.P. Vodovod d.o.o. Posušje realizirana je aktivnost obzirom na česte pozitivne upite i izvanredne prijevoze kabastog elektronskog i elektroničkog otpada. Poseban namjenski objekt olakšati će upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom stanovnicima ŽZH i djelatnicima Vodovoda i KimTek Eca.

4

Elektronski i elektronički otpad spada u kategorije opasnog otpada obzirom na kemijske sastavnice uređaja, ABS plastiku, plinove i druge komponente opasne po ljudsko zdravlje i prirodu. Elektronski i elektronički otpad uključuje sve strujne i baterijske uređaje bez obzira na veličinu i količinu.

5