Gospodarsko društvo "MET CONSULTING" d.o.o. grad Široki Brijeg podnijelo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju Pogona za prešanje aluminijskih profila na zemljištu označenom kao k.č. 1726/1 k.o. Trn.
                                                                                                              PDF-Icon Elaborat zaštite okoliša

Više...

Temeljem članka 37. stavka (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 31/21), a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 31/21) i Odluke Vlade ŽZH broj: 01-423-2/22, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Ministarstvo),  o b j a v l j u j e :

 

Više...