1-1Izaslanstva su posjetila Ravlića pećinu, povijesno arheološko nalazište u sklopu Avanturističkog parka Peć Mlini, kao i obnovljenu Crkvu sv. Mihovila Arkanđela u Drinovcima.

Više...

11Danas je u Sarajevu održan radni sastanak Federalne ministrice okoliša i turizma, Nasihe Pozder i njenih suradnika, sa županijskim ministrima okoliša.

Više...

1 1Ministar i njegovi suradnici sudjelovali u Velikoj Gorici na sastanku s Magdalenom Andreom Strachinescu Olteanu, sa temom: "Povezivanje dionika i potencijali za umrežavanje inicijativa, projekata i mreža partnerskih i pridruženih zemalja".

Više...

1 1Ministar Zvonimir Širić sudjelovao na 2. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI U JAVNIM ZGRADAMA, pod nazivom „Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050”, koja se održala u Swissôtelu Sarajevo, u organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Više...

1_1J.P. Vodovod d.o.o. Posušje u suradnji sa Ministarstvom, osiguralo poseban objekt za odvajanje kabastog elektronskog i elektroničkog otpada.

Više...

1_1Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke sudjelovalo u projektima sanacije divljih deponija te sufinanciranju kontejnera za odlaganje otpada u mjesnoj zajednici Izbično, Široki Brijeg.

Više...