Temeljem članka 35. stavka (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu, a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 31/19) i Odluke Vlade ŽZH ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:11/20), Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Ministarstvo),  o b j a v l j u j e :

Više...

Vlada Županije Zapadnohercegovačke je na 51. sjednici, održanoj 28. travnja 2020. godine, donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o organizaciji rada tijela uprave za vrijeme trajanja pandemije bolesti corona virus (Covid-19) („Narodne novine ŽZH“ broj 7/20). Ova Odluka se primjenjuje od 04. svibnja 2020. godine.