1x1

 grb

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za
sufinanciranje projekata zaštite okoliša

 

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je javno prikupljanje zahtjeva za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u proračunu ŽZH odobrena Odlukom Vlade ŽZH, koja su predmet ovog javnog poziva iznose ukupno 100.000,00 KM.

Sredstva će se dodijeliti za sljedeći program:

1. Sufinanciranje projekata za zaštitu okoliša, zaštitu prirode, zaštitu zraka, upravljanja otpadom, projekata energetske učinkovitosti, podizanja svijesti javnosti i drugih sličnih aktivnosti u iznosu od 100.000,00 KM.

2. Korisnici sredstava

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava ostvaruju:

 • jedinice lokalne samouprave (općina i grad),
 • mjesne zajednice,
 • javna i privatna poduzeća,
 • javne ustanove,
 • udruge građana registrirane za zaštitu okoliša.

Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

3. Uvjeti i kriteriji za odobravanja sredstava

Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanja prednosti pri dodjeli namjenskih sredstava za zaštitu okoliša su:

 • pripremljenost projekata, programa ili sličnih aktivnosti za koje je upućen javni poziv (pripremljenosti stručne i tehničke dokumentacije, stupanj spremnosti za početak radova, visina vlastitih sredstava korisnika) do 10 bodova,
 • stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i usklađenost s Planom zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 2017. do 2027. godine do 30 bodova,
 • kvaliteta ponuđenog tehnološkog rješenja do 20 bodova,
 • stupanj ugroženosti okoliša (zaštićena prirodna područja i vodozaštitne zone, ekološki značajna područja, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, stupanj prioriteta projekta) do 30 bodova,
 • financijska ocjena projekta i sposobnost za realizaciju projekta, do 10 bodova.

U slučaju da bilo koji od kriterija nije ispunjen, i po njemu je dodijeljeno nula (0) bodova, Stručno povjerenstvo za ocjenu zahtjeva i ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava će odbiti zahtjev.

Stručno  povjerenstvo će odbiti zahtjev ako podnositelj zahtjeva nije podnio izvješće o utrošenim sredstvima dodijeljenih kao korisniku u prethodnim godinama.

4. Potrebna dokumentacija

Svi podnositelji  zahtjeva za sufinanciranje projekata moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva www.mpugzo-zzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Uz  zahtjev treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju, ako je posjeduje podnositelj zahtjeva, koja je opisana u dodatku (vodiču) za popunjavanje zahtjeva.

Udruge građana uz zahtjev moraju obvezno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Presliku rješenja o registraciji ovjerenu kod nadležnog tijela,
 • Presliku identifikacijskog broja (ID) ovjerenu kod nadležnog tijela,
 • Presliku ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa.

5. Dostavljanje ponuda

Obavijest o objavi Javnog poziva će biti objavljen u "Večernjem listu", a tekst Javnog poziva na web stranici Ministarstva www.mpugzo-zzh.com.

Zahtjeve dostaviti osobno na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije do 28. svibnja 2021. godine.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom "Zahtjev za korištenje sredstava za zaštitu okoliša – ne otvarati"

6. Obrada zahtjeva

Ministar će imenovati stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta, kriterija i mjerila za dodjelu sredstava za projekte zaštite okoliša. Povjerenstvo će razmotriti projekte zaprimljene temeljem Javnog poziva, ocijeniti ispunjenost uvjeta, kriterija i mjerila za odobravanje sredstava i svrstati ih na listu prednosti s obzirom na broj ostvarenih bodova sukladno članku 6. Odluke Vlade ŽZH ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 7/21). S korisnicima kojima Ministar svojom Odlukom o utrošku sredstava iz članka 3. točke e) Odluke Vlade ŽZH dodijeli sredstva, sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

7. Ostale informacije

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu - Sektor zaštite okoliša ili na telefon 039/682-164, od 9-14 sati, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

                                                                                                PDF-Icon Tekst javnog poziva          Obrazac za prijavu

J A V N I      P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za

sufinanciranje projekata zaštite okoliša

 

1.      Predmet poziva

            Predmet ovog poziva je javno prikupljanje zahtjeva za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u proračunu ŽZH odobrena Odlukom Vlade ŽZH, koja su predmet ovog javnog poziva iznose ukupno 100.000,00 KM.

Sredstva će se dodijeliti za sljedeći program:

-            Sufinanciranje projekata za zaštitu okoliša, zaštitu prirode, zaštitu zraka, upravljanja otpadom, projekata energetske učinkovitosti, podizanja svijesti javnosti i drugih sličnih aktivnosti.

 

2.   Korisnici sredstava

            Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava ostvaruju:

a)     jedinice lokalne samouprave (općina i  grad),

b)     mjesne zajednice,

c)     javna i privatna poduzeća,

d)    javne ustanove,

e)     udruge građana registrirane za zaštitu okoliša.

            Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

 

3.   Potrebna dokumentacija

            Svi podnositelji zahtjeva  za sufinanciranje projekata moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Uz zahtjev treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju, ako je posjeduje podnositelj zahtjeva, koja je opisana u dodatku (vodiču) za popunjavanje zahtjeva.

 

4.   Dostavljanje ponuda

            Javni poziv će biti objavljen u "Večernjem listu" i na web stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com.

Zahtjeve dostaviti osobno na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije 20 dana od dana objave u novinama.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom "Zahtjev za korištenje sredstava za zaštitu okoliša – ne otvarati"

 

5.   Ostale informacije

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu - Sektor zaštite okoliša ili na telefon 039/682-164, od 9-14 sati, te na e-mail adresu: ministarstvo.purzo@tel.net.ba