1x1

IMG 0085Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH, na temelju Zaključka Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-02-2-XXIII-1486/12 od 28.12.2012. godine, provodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti okoliša Županije Zapadnohercegovačke.

Prezentacija Nacrta zakona i usmena Javna rasprava je održana u petak 18.01.2013. godine, u 10,00 sati, u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Pokazan je velik interes, te se Javna rasprava proširila i na probleme s kojima se suočavaju sudionici u implementaciji cjelokupne okolišne legislative.

IMG 0086

Putem lokalnih radio postaja i web stranica Ministarstva obaviješteni su svi oni koji su zainteresirani, te su pismeno pozvani operatori pogona i postrojenja i predstavnici općinskih i županijskih tijela uprave koji su uključeni u provedbu navedenog Zakona.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt zakona o zaštiti okoliša Županije Zapadnohercegovačke se mogu uputiti još uvijek na adresu Ministarstva u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka Skupštine.