1x1

1

Ministar i njegovi suradnici sudjelovali u Velikoj Gorici na sastanku s Magdalenom Andreom Strachinescu Olteanu, sa temom: "Povezivanje dionika i potencijali za umrežavanje inicijativa, projekata i mreža partnerskih i pridruženih zemalja".

2

U sklopu radnog sastanka, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH sudjelovalo je sa prezentacijom sa temom istraživanje i sustavni prikaz devastiranih i napuštenih rudarskih objekata na području Županije Zapadnohercegovačke: Uspostava multidisciplinarnog monitoringa površinskih i podzemnih voda i bioraznolikosti te prijedlog restauracije ugroženih okoliša.

3

Navedenom prezentacijom ukazali smo na činjenicu da naše područje pripada vrlo osjetljivom ekosustavu gdje projektnim aktivnostima moramo očuvati prirodnu ravnotežu.

4

Ovom prilikom se zahvaljujemo Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu iz Zagreba na pozivu za sudjelovanje na gore navedenom sastanku, posebno dr. sc. Ivici Pavičiću, te moderatoru navedenog skupa, dr. sc Hrvoju Mikulčiću.

5

6

7