1x1

2

Danas je u Sarajevu održan radni sastanak Federalne ministrice okoliša i turizma, Nasihe Pozder i njenih suradnika, sa županijskim ministrima okoliša. Na sastanku su prezentirane aktualne aktivnosti Ministarstva, s akcentom na nedavno usvojenu Strategiju o zaštiti okoliša FBiH, kao i opredjeljenja, te planovi za budući period.

1

Županijski ministri prezentirali su svoje izazove, sa fokusom na trenutno neadekvatno tretiranje svih vrsta otpada, ali i akcije u cilju unapređenja kvalitete zraka, ali i iskazali spremnost da se pridruže procesima koji će dovesti do povećanja postotka zaštićenih područja gdje je neophodno unaprijediti koordinaciju i s općinama i gradovima u FBiH. Ministrica Pozder je također informirala prisutne o povećanju proračuna Federalnog ministarstva za okoliš i turizam, te o značaju i mogućnostima efikasnijeg korištenja dostupnih sredstava kroz bolju koordinaciju svih nivoa vlasti. Ono što može biti dodatna vrijednost jesu mogući zajednički projekti koji su kreirani na prioritetnim oblastima i akcijama, poput strateškog upravljanja otpadom. Usuglašen je i zajednički pristup po pitanju unapređenja legislativnog okvira. Tako će Ministarstvo u radne grupe za izradu zakonskih i podzakonskih akata koji su u proceduri, kao i u Savjetodavno vijeće za okoliš, uključiti i predstavnike županijskih ministarstava. Na kraju, svi sudionici su iskazali spremnost za bolju koordinaciju i održavanje redovnih sastanaka na kvartalnom nivou.

3

''Naš pristup je koordinacija, koja je nužna u ovoj oblasti i mi jedino zajedno sa županijskim ministarstvima možemo imati adekvatne odgovore i politike u zaštiti okoliša. Zadovoljstvo mi je da to i županije razumiju i žele da usvojimo nove prakse zasnovane na koordiniranim aktivnostima na što nas obavezuje i Strategija o zaštiti okoliša. Jasno se danas iskristaliziralo da fokus moramo staviti na strateški pristup u upravljanju otpadom. Stoga, prvi naredni korak je donošenje Federalnog plana za upravljanje otpadom kojeg nemamo od 2017. godine i koji će uz novi Zakon o upravljanju otpadom moći postaviti smjernice i okvir za djelovanje na prostoru cijele Federacije. S ovim imaju problem skoro sve županije, a parcijalna rješenja kakva su do sada rađena očito nisu bila pravi odgovor. Okoliš je zajednička briga, ali i šansa i drago mi je da takav pristup imaju i županijske kolege'', izjavila je ministrica Pozder.

4

Kad je u pitanju Županija Zapadnohercegovačka i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Ministar Širić je obrazložio mnoge projekte koji su realizirani u proteklom periodu. Naglasak svakako treba staviti na izradu studija, idejnih i glavnih projekata zaštite okoliša, sanaciju divljih deponija, projekte energetske učinkovitosti, financiranje infrastrukturnih kapitalnih projekata lokalnih jedinica, sufinanciranje projekata reciklažnih centara, kanalizacije te mnogih drugih projekata zaštite okoliša. Također je naglasio da Ministarstvo sustavno radi aplikacije za mnoge prekogranične projekte a i one u Federaciji BiH. Neke zakonske regulative su već poslane u proceduru a svakako treba izdvojiti Zakon o zaštiti prirode koji će se vrlo brzo naći u materijalima na sjednici Vlade ŽZH. Najavljeni su pilot projekti gospodarenja otpadom te još bolja suradnja sa operaterima u Federaciji BiH, naravno kao i sa lokalnim jedinicama i komunalnim poduzećima.

Uz ministra Širića na sastanku je bio nazočan i savjetnik načelnika Općine Posušje, gosp. Jozo Kolobarić.