1x1

1052024v

U četvrtak 9. svibnja 2024. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Posušju je održana 36. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Odluke donesene na sjednici Vlade
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o otvaranju posebnog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa riznice za sredstva za projekt Marketinški okvir za održivi razvoj kulturnog turizma „#RomansWineDanube“. Sukladno potpisanom Ugovoru kojim je odobren projekt iz programa Dunavski transnacionalni program 2021. – 2027., potrebno je otvoriti pod račun u sklopu Jedinstvenog računa riznice, kako bi se sredstva mogla realizirati za vrijeme trajanja Ugovora (30 mjeseci)
Odluku o donošenju Plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, za sredstva koja se nakon provedene procedure javnog prikupljanja aplikacija putem Javnog poziva izdvajaju za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva
Odluku o izdvajanju sredstava jedinicama lokalne samouprave s pozicije „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, koja se izdvajaju jedinicama lokalne samouprave podjednako za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva
Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o otpisu stalnih sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke
Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje, kojeg bira i imenuje Vlada te Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Županijskog arhiva.


Usvojena izvješća o radu
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje oduzetom imovinom za 2023. godinu, kao i Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja za 2023. godinu.