1x1

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

Na temelju članka 39. Zakona o zaštiti okoliša Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke „ broj: 8/13) poziva sve zainteresirane na:

J A V N I   U V I D

u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju malih hidroelektrana
MHE-1 i MHE-2 JP „VODOVOD" d.o.o., Posušje

Stavlja se na javni uvid zahtjev za izdavanje okolišne dozvole:

Javno poduzeće „VODOVOD" d.o.o., Posušje, podnijelo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju malih hidroelektrana MHE-1 i MHE-2, na zemljištu označenom kao k.č. 483/5 k.o. Posušje, općina Posušje.

1. Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama:

     - Ministarstva – Sektor zaštite okoliša, II. kat, u vremenu od 9-11 sati,

     - Općine Posušje – Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u vremenu od 8 -10 sati i

     - MZ „Posušje – Zapad" – kod predsjednika MZ

2. Obavijest o Javnom uvidu i Netehnički rezime zahtjeva bit će objavljeni na web stranici Ministarstva: www.mpugzozzh.com.

3. Javni uvid započet će 20. 02. 2017. g. i trajat će do 21. 03. 2017. g.

4. Do zaključenja Javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i primjedbe o navedenom zahtjevu mogu se dostaviti pismeno na adresu:

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
Sektor zaštite okoliša
Fra Andrije Kačića Miošića 2
88240 Posušje

Fax:++387 39 682 160;
Ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Netehnički sažetak JP Vodovod MHE 2017