Photo Plan upravljanja otpadom JPG524nov

Predstavljen projekt za pružanje podrške županijama u izradi planova upravljanja otpadom

U Širokom Brijegu je u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine u hotelu „Park“ prezentiran projekt izrade Plana upravljanja otpadom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
Pored predstavnika REC-a BiH, na sastanku su sudjelovali i predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, predstavnice Ureda Vlade ŽZH za europske integracije, predstavnici općina i grada Županiji Zapadnohercegovačkoj kao i predstavnici komunalnih poduzeća, nevladinih organizacija i privatnih tvrtki.

Izrada Plana upravljanja otpadom za Županiju Zapadnohercegovačku dio je projekta “Izrada Županijskih planova upravljanja otpadom”, koji je financijski podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a biti će implementiran od strane Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Europu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH).

Promotivni događaj je otvorila Šefica misije i direktorica Regionalnog centra za okoliš za Bosnu i Hercegovinu, gospođa Lejla Šuman, ističući nadu da će se kroz sljedeću godinu dana, u suradnji sa svim zainteresiranim stranama u području upravljanja otpadom, dobiti jedan kvalitetan dokument koji je neophodan za poboljšanje stanja u ovom području i koji će služiti kao temelj za povlačenje financijskih sredstava EU koja će biti od koristi svima, kako lokalnim zajednicama tako i komunalnim poduzećima i Vladi Županije Zapadnohercegovačke. 
“Moramo biti iskreni i reći da je veliki izazov i odgovornost priprema ovakvog dokumenta. Odgovornost i ovlasti su na ministarstvima, a mi smo se obavezali da nećemo raditi samo s međunarodnim ekspertima jer je naš cilj jačanje vaših kapaciteta za buduće planiranje u području upravljanja otpadom. 
Ovo će biti vaš dokument, a naše kolege i naše osoblje će biti vama na raspolaganju kako bismo najbolje odgovorili na vaše potrebe i u skladu s tim, postigli najbolje rezultate. Projekti poput ovog trebaju doprinijeti što jačem i čvršćem uvezivanju svih institucija jer suradnja predstavlja ključ za rješavanje brojnih problema kao i uvjerenja da je investicija u zaštitu okoliša ustvari investicija za budućnost za sve nas i budućnost svake zemlje”, istaknula je gospođa Šuman. 
Gospodin Zdenko Mandić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša, Ministarstva prostornog uređenja,graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke istaknuo je da će Plan upravljanja otpadom zasigurno dati strateške smjernice za bolje upravljanje okolišem i upravljanje otpadom u našoj županiji, a kroz proces izrade dokumenta ojačati kapacitete za planiranje u području upravljanja otpadom i time omogućiti napredak u dostizanju EU standarda u području zaštite okoliša i doprinijeti napretku u procesu pristupanja EU.
Plan upravljanja otpadom je dokument koji je obavezujući dio planiranja i odnosi se na upravljanje otpadom a njegov cilj je identificirati trenutno stanje (u sferi prikupljanja, odlaganja i tretmana otpada, podrazumijevajući i stanje infrastrukture), te definirati, na temelju budućih potreba, potrebnih pravnih i infrastrukturnih zahtjeva/kapaciteta za dostizanje postavljenih ciljeva, a u okviru integralnog sistema upravljanja otpadom. Plan upravljanja otpadom treba biti usmjeren ka realizaciji i ostvarenju održivog ekonomskog razvoja, jačanju cjelovitog pristupa u rješavanju problema upravljanja otpadom, te promoviranju cjelovitog pristupa integralnog upravljanja otpadom putem dimenzioniranja i određivanja prioriteta na nivou Županije Zapadnohercegovačke na održivoj osnovi.
Nakon uvodnih obraćanja, prezentiran je projekt, metodologija i aktivnosti koje se očekuju u sljedećem periodu te tim eksperata sa njihovim zaduženjima. Nakon prezentacije, otvorena je diskusija gdje su sudionici detaljno iznijeli svoja iskustva koja će značajno doprinijeti kvaliteti izrade Plana upravljanja otpadom za Županiju Zapadnohercegovačku.

 Photo Plan upravljanja otpadom 3