Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2019. godinu.

PROGRAM 1
. Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma u ukupnom iznosu od 1.625.850,00 KM.
Najniži iznos po projektu: 5.000 KM.
Najviši iznos po projektu: 50.000 KM.
Korisnici sredstava: Pravna lica registrirana na području FBiH za djelatnost turizma i ugostiteljstva samostalno ili kao voditelj projekta s najmanje još jednim partnerom.

PROGRAM 2.Program podrške domaćinstvima koja se bave iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta (apartmani, studio apartmani, sobe u domaćinstvu, kuće za odmor) i seoskim domaćinstvima/iznajmljivačima koji iznajmljuju smještaj i nude organske proizvode u cilju povećanja turističke ponude, kroz nabavku nedostajuće opreme i opremanje smještajnih kapaciteta, u iznosu od 300.000,00 KM.
Najniži iznos po projektu: 5.000 KM.
Najviši iznos po projektu: 15.000 KM.
Korisnici sredstava:Iznajmljivači u domaćinstvu ili seoskom domaćinstvu, uz dokaz o vlasništvu, koji imaju kategorizirane objekte ili su u postupku kategorizacije u FBiH

Sve podatke o ciljevima, kriterijima za izbor projekta, prihvatljivim aktivnostima, neophodnoj dokumentaciji za sudjelovanje u programima u okviru Javnog poziva, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, obvezama prijavitelja, načinu podnošenja zahtjeva možete pronaći na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma https://www.fmoit.gov.ba/
Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva mogu se postaviti svakim radnim danom u terminu od 12 do 14 sati, na jedan od sljedećih brojeva telefona: 033/726-746; 726-730; 726-731; 726-749 i 726-733. Pitanja se mogu postavljati najkasnije do 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

 Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. lipnja 2019. godine.

 Sve potrebne dokumente možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

 JAVNI POZIV TURIZAM 2019.pdf

 Izjava o realizaciji projekta (I-1).doc

 Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2).docx

 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3).docx

 Izjava o koristenim potporama male vrijednosti.doc

 SMJERNICE 10.05.2019.docx

 Obrazac P1.docx

 Obrazac P2.docx

 Obrazac narativnog izvještaja za dodijeljene poticaje za 2019. godinu.doc

 Obrazac financijski izvještaj.doc

 Izvor: https://www.fmoit.gov.ba/