1x1

Novosti i najave

1 thumbnailMinistar Širić sa svojim suradnicima sudjelovao na radionici u sklopu projekta “Kampanja za zaštitu i održivo upravljanje područjem prirodne vrijednosti vrelo Borak s kanjonom rijeke Lištice“, koja se održala u Ljubuškom. Na radionici su još sudjelovali, Ravnatelj JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški gosp. Vučić i njegov tim, predstavnici gradova Širokog Brijega i Ljubuškog te općina Posušje i Grude, partnerskih organizacija, te članovi ReReC-a.

Više...

11Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH, općina Posušje, J.P. Vodovod d.o.o. Posušje i ovlašteni operater za upravljanje ambalažnim otpadom Eko život d.o.o. Tuzla sukladno dogovoru za ovu tekuću godinu proširili su sortirne kapacitete na području općine Posušje.

Više...

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke u skladu s člankom 72. stavak (2) Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 2/98, 48/99 i 61/22) odgađa usmenu raspravu koja se trebala održati dana 29. studenoga 2023. godine u 09.00 sati u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Više...

Gospodarsko društvo Mesna industrija "RAKITNO" d.o.o. Rakitno podnijelo je zahtjev za izdavanje (obnovu) okolišne dozvole za Pogon za uzgoj, tov, klanje, proizvodnju i prodaju svježeg mesa na zemljištu označenom kao k.č. 4937/1, 4937/3, 4937/4, 4937/5 k.o. Vrpolje.

                                                       PDF-Icon Elaborat zaštite okoliša           PDF-Icon Plan upravljanja otpadom

Više...

1Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimir Širić je u pratnji ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drage Martinovića i višeg stručnog suradnika iz Uprave civilne zaštite Srećka Vukojevića obišao divlje odlagalište auto guma u Gorici kod Gruda.

Više...

1Ispred Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH sudjelovala je Anamarija Kovač.

Konferencija je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacijskog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 26. i 27. 10. 2023. godine.

Više...