Trogodišnji plan rada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke je implementacijski dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021.-2027. godina...

Više...

11Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH, općina Posušje, J.P. Vodovod d.o.o. Posušje i ovlašteni operater za upravljanje ambalažnim otpadom Eko život d.o.o. Tuzla sukladno dogovoru za ovu tekuću godinu proširili su sortirne kapacitete na području općine Posušje.

Više...

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke u skladu s člankom 72. stavak (2) Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 2/98, 48/99 i 61/22) odgađa usmenu raspravu koja se trebala održati dana 29. studenoga 2023. godine u 09.00 sati u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Više...

Gospodarsko društvo Mesna industrija "RAKITNO" d.o.o. Rakitno podnijelo je zahtjev za izdavanje (obnovu) okolišne dozvole za Pogon za uzgoj, tov, klanje, proizvodnju i prodaju svježeg mesa na zemljištu označenom kao k.č. 4937/1, 4937/3, 4937/4, 4937/5 k.o. Vrpolje.

                                                       PDF-Icon Elaborat zaštite okoliša           PDF-Icon Plan upravljanja otpadom

Više...

1Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimir Širić je u pratnji ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drage Martinovića i višeg stručnog suradnika iz Uprave civilne zaštite Srećka Vukojevića obišao divlje odlagalište auto guma u Gorici kod Gruda.

Više...

1Ispred Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH sudjelovala je Anamarija Kovač.

Konferencija je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacijskog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 26. i 27. 10. 2023. godine.

Više...

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dana 29. studenoga 2023. godine u 09.00 sati, dođu u prostorije Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke u Posušju, radi sudjelovanja na usmenoj raspravi u postupku izdavanja lokacijske dozvole za istraživanje arhitektonsko-građevnog kamena na lokaciji Kamenice, Ljubotići, Široki Brijeg, na zemljištu označenom kao k.č. 206, k.o. Ljubotići, grad Široki Brijeg.

 

Više...

Predstavnici Regionalnog resursnog centra - ReReC su bili 19. i 20. listopada u stručnoj posjeti Županijskoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja u sklopu projekta "Kampanja za zaštitu i održivo upravljanje područjem prirodne vrijednosti vrelo Borak s kanjonom rijeke Lištice" koji je podržan od strane Centra za promociju civilnog društva u okviru projekta "Misli o prirodi" kojeg financira Švedska.

Sudionici stručne posjete bili su predstavnici četiri općine iz Zapadnohercegovačke Županije (Široki Brijeg, Posušje, Grude i Ljubuški), predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, predstavnici partnerskih organizacija/udruženja i tim ReReCa.

Više...

1

Ministar Zvonimir Širić sa svojim suradnicima sudjelovao na međunarodnoj konvenciji "Izgradimo održivu BiH", koja se održala u Sarajevu.

Organizator konvencije bio je ESG BH UZOD pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Federacije BiH Lidije Bradara i Dopredsjednika Republike Srpske dr. Davora Pranjića, gradonačelnika Brčko Distrikta prim. dr. Zijada Nišića te Federalnog ministarstva okoliša i turizma na čelu s ministricom dr.sc. Nasihom Pozder.

Više...

Članovi Vlade Županije Zapadnohercehovačke na čelu s predsjednikom Vlade Predragom Čovićem jučer su, povodom obilježavanja Dana kruha, posjetili Kutak sreće, a posjet je upriličen u organizaciji Udruge osoba s invaliditetom Županije Zapadnohercegovačke.

Za tu prigodu Udruga je organizirala donatorski doručak, a ova hvale vrijedna akcija privukla je veliki broj građana kao i predstavnike vlasti. Članovi Udruge su sve srdačno dočekali te su se potrudili da se ovaj dan obilježi na prigodan način. Prikupljena sredstva koristiti će se za poboljšanje rada radionica i uposlenih osoba s invaliditetom u Kutku sreće.

Predsjednik i članovi Vlade su se zahvalili na gostoprimstvu u Kutku sreće te istaknuli da će Vlada Županije Zapadnohercegovačke i nadalje podržavati rad Udruge invalida ŽZH.

Na doručku su uz predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke Predraga Čovića, bili i ministri u Vladi Županije Zapadnohercegovačke Dario Sesar, Daniela Perić, Mladen Bebek, Mladen Begić, Zvonimir Širić, Vjekoslav Lasić i Tomislav Pejić.

1

2

Više...