Gospodarsko društvo "KS TUEREN" d.o.o. grad Široki Brijeg podnijelo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju Postrojenja za bojanje aluminijskih profila na zemljištu označenom kao k.č. 2890/20 k.o. Knešpolje površine 1720m2.
                                                                                                              PDF-Icon Elaborat zaštite okoliša

Više...

Temeljem članka 35. stavka (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 30/20), a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 30/20) i Odluke Vlade ŽZH ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 7/21), Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Ministarstvo),  o b j a v l j u j e :

Više...