1x1

O nama


Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke

Zvonimir Širić, profesor povijesti i zemljopisa

Životopis

Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88 240 Posušje

Tel.: +387 39 682-164; Fax: +387 39 682-160

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Web: www.mpugzo-zzh.com


Djelokrug Ministarstva propisan je u Zakonu o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 17/09 i 17/11).
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: planiranje i uređivanje prostora i politiku korištenja zemljišta na razini Županije, izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Županije, usklađenost prostornih planova Županije sa prostornim planom Federacije, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambeno i komunalno gospodarstvo u okviru nadležnosti Županije kao i druge poslove za koje je nadležno, izuzev upravnog nadzora nad pojedinačnim aktima iz samoupravnog djelokruga općine.

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva temelji se na grupiranju istovrsnih i međusobno srodnih poslova koji čine jedinstvenu cjelinu, a proizlaze iz zakonom utvrđenog djelokruga rada.

Poslovi iz djelokruga Ministarstva obavljaju se u temeljnim i u unutarnjim ustrojbenim jedinicama.

Za obavljanje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva za koje je potreban određen stupanj samostalnosti u upravljanju, utemeljuju se slijedeće temeljne ustrojbene jedinice:

1. Sektor prostornog uređenja i graditeljstva,

2. Sektor za zaštitu okoliša.