1x1

1452024s1

Ministar Širić sa svojim suradnicima sudjelovao na sastanku za početak prve faze pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Sastanak se održao u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Na sastanku su uz predstavnike Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije sudjelovali predsjednik Vlade ŽZH, ministri, predsjednik Skupštine ŽZH te članovi radnih skupina za europske integracije svih institucija unutar Županije Zapadnohercegovačke.

1452024s2

Teme sastanka bile su sljedeće:

- najvažnije informacije nakon prvog uvodnog sastanka BiH i EK održanog u Bruxelles-u 24. travnja 2024. godine;

- dopis Direkcije za europske integracije VM BiH broj: 02-06-1-KH-367-4/24 od 29. travnja 2024. godine kao i cjelokupni materijali
   za eksplanatorni skrining;

- zadaci i uloga članova radnih skupina za europske integracije ŽZH u trenutnoj fazi.

1452024s3